TRWAJA PRACE KONSERWACYJNE. PROSIMY O CIERPLIWOSC.